09036160491
​info@rasaplus.com
ساعت کاری: 9 الی 20

نوآوری پزشکی راسا اسپادان

آدرس ما
 اصفهان، میدان آزادی، بلوار دانشگاه،​​​​​​مستقر در مرکز رشد دانشگاه اصفهان
با ما در ارتباط باشید
​info@rasaplus.com
شماره تماس
09036160491
ارتباط با ما

پروژه آروین

​اپلیکیشن جامع تحلیل نتایج آزمایش‌های پزشکی

​پروژه "آروین" یک اپلیکیشن موبایلی است که کاربران با نصب آن روی گوشی های هوشمند خود، علاوه بر اینکه می توانند به سرعت به اطلاعات نتیجه آزمایش خود دست یابند، از تفسیر پارامترهای خارج از محدوده و توصیه نامه های مختلف بهره مند شوند و فراتر از آن با پزشک معالج خود به سرعت از طریق همین پلتفرم، ارتباط بگیرند. ضمن آنکه می توانند نمودار به دست آمده از وضعیت سلامتی خود به تفکیک پارامترهای مختلف حتی اگر از آزمایشگاه های مختلف استفاده کرده باشند را در بازه های زمانی گوناگون رصد کنند.
به طبع اجرای تکنولوژی سلامتی از راه دور در آزمایشگاه های تشخیص طبی به عنوان یکی از مهمترین ارکان ارزیابی سلامت جامعه، می تواند گام بزرگی برای ارتقای سطح رضایت و رفاه بیماران، رضایت شغلی پزشکان و پرسنل آزمایشگاه، کاهش بیماری های واگیر، کاهش هزینه های رفت و آمد و ترافیک وکنترل پیوسته و موثر تر طرح سلامت مردم داشته باشد. ​​​​​​​

هدف از پروژه
اجرای تکنولوژی سلامتی از راه دور در آزمایشگاه های تشخیص طبی به عنوان یکی از مهمترین ارکان ارزیابی سلامت جامعه، می تواند گام بزرگی برای ارتقای سطح رضایت و رفاه بیماران، رضایت شغلی پزشکان و پرسنل آزمایشگاه، کاهش بیماری های واگیر، کاهش هزینه های رفت و آمد و ترافیک وکنترل پیوسته و موثر تر طرح سلامت مردم داشته باشد.

​جامعه هدف 
سلامتی از راه دور می تواند بر موانع جغرافیایی در مراقبت های بهداشتی ، به ویژه برای ارائه خدمات و درمان از طرف متخصصین به بیماران غلبه کند. پزشکی از راه دور می تواند به ویژه برای بیماران در جوامع و مناطق جغرافیایی  که دچار کمبود پزشک و درمان هستند ، مفید باشد. هم چنین با توجه به تشخیص بسیاری از بیماری ها با توجه به نتایج آزمایش ها وابسته است می توان جامعه ای چند میلیونی را مخاطب این پروژه دانست.

​ارزش پیشنهادی 
اجرای این پروژه پارامترهای مفید فراوانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد که مواردی از قبیل افزایش سطح بهداشت،صرفه جویی در زمان و هزینه، کاهش خطا، امکان به اشتراک گذاری نتیجه آزمایش با آشنایان و پزشکان،ارائه توصیه نامه ، ویزیت آنلاین زیرنظر پزشک متخصص، تحلیل و تشخیص بیماری احتمالی، گزارش دهی و اعتباربخشی آسان برای آزمایشگاه ها را نام برد.